Sidan under uppdatering

KUPP – Validerad patientenkät som mäter patientupplevd kvalitet

QPP – Quality out of the Patients Perspective

Kontaka oss

+46 35-22 70 50
info@improveit.se

Improveit erbjuder flera metoder för datainsamling och skräddarsyr alltid utifrån din verksamhet. Vi ger dig förutsättningar att ställa rätt frågor till rätt person i rätt tid, vilket ger effektiva enkätundersökningar med mätbara resultat.