FORSKNING

Bakgrund

KUPP mäter Kvalitet Ur Patients Perspektiv.
KUPP, vars frågor är vetenskapligt validerade och reliabla, är ett nyanserat mätverktyg som fångar, analyserar och gör relevant statistik av de mest betydelsefulla upplevelserna ur ett patientperspektiv.

Andra om KUPP

Socialstyrelsen anser att KUPP är den bästa enkätmetoden inom omvårdnad med hänsyn till praktisk tillämpbarhet och vetenskaplighet. I slutändan handlar allt om en sak: att se till patientens bästa. I det hänseendet är KUPP inget mindre än en revolution.

Användning

I Sverige så användes KUPP av ca 1/3 av alla landsting vilket motsvarar ca 70-100 tusen enkäter per år. I övriga världen så har KUPP använts/används i Frankrike (25 sjukhus), Spanien (10 sjukhus), England (30 sjukhus), Schweiz (2 psykiatriska avd), Norge (15 Röntgenmott + dag kir), Finland (Röntgen) och Island (alla vårdgivare).

Forskning

Vetenskaplig forskning med KUPP som bas har pågått sedan 1990 i hela världen. (se ref lista). KUPP finns i flera olika varianter anpassade för nästan alla typer av vård. Enkäten finns i en kontinuerlig version, en standard version och en lång version.

Att använda KUPP

KUPP är fritt att använda om huvudsyftet med undersökningen är att samla in data till en vetenskaplig studie. Dock krävs att ni fyller i en anmälningsblankett som bifogas.
Om huvudsyftet är att vårdgivaren skall ta del av resultatet så utgår en licensavgift om 11 kr per enkät.
För att samla in data kan ni använda pekskärmar, www enkäter eller pappersenkäter.
Det finns ett program som heter DigIT där ni själva kan stansa in data enkelt och effektivt. DigIT kontrollerar även att inga felaktiga värden matas in. När ni är klara med stansning av data så skickar ni filen till oss och i retur får ni en KUPP standardrapport. Ordinarie pris för detta 3.900 kr men för studerande/forskare är priset 750 kr.

Behöver ni hjälp

Vi kan hjälpa er med allt från utvalda delar av undersökningen till att genomföra hela undersökningen.