Professor Bodil Wilde Larsson har ordet

Vårdkvalitet har alltid legat mig varmt om hjärtat. Ända sedan jag tog min sjuksköterskeexamen 1972 har jag tänkt på att det är viktigt att på något sätt få kunskap om vad patienterna tycker om vårdens kvalitet.
När jag för snart 20 år sedan fick möjligheten att börja forska var ämnesvalet enkelt. Jag ville utveckla en vetenskapligt grundad metod för att kartlägga vårdkvalitet ur ett patientperspektiv. Och så blev det. Resultatet blev KUPP – Kvalitet Ur Patientens Perspektiv. Detta är dels en teoretisk modell, dels ett praktiskt mätinstrument.

Nu är jag professor i omvårdnad och har levt de senaste 15 åren med KUPP. När jag ser tillbaka kan jag känna mig lite stolt. KUPP har legat till grund för ett stort antal vetenskapliga arbeten. Det har besvarats av flera hundratusen patienter och finns i skräddarsydda versioner för ett stort antal patientgrupper. Det är också översatt till ett 15-tal språk. Användningen av KUPP har ökat från år till år. Detta gäller såväl inom offentlig som privat vård, i Sverige liksom utomlands.

Så då är vi tillbaka där det började – att patienterna ska få göra sin röst hörd. Jag hoppas många fler får göra det genom KUPP i framtiden.
Professor Bodil Wilde Larsson